"SYLKOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

AGENCJA CELNA

Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy: PL 31300054108

Dubowo Drugie 31

16-402 Suwałki

e-mail: sylkor10@gmail.com

tel.: +48/881-915-446

tel.: +48/881-915-449

WWW.SYLKOR.EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGON: 200869890       NIP: 8442353337

SAD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Numer KRS: 0000517275

Kapitał zakładowy: 50.000,- PLN z całości opłacony